เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  เราจึงได้มีนโยบายในการเปลี่ยน คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของผู้ผลิต และ ผู้ค้าส่ง ดังต่อไปนี้

เปลี่ยนสินค้าใหม่รุ่นเดิมได้ทันที ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้


การคืนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ กรณีพบว่า สินค้าไม่สามารถทำงานได้จริงอย่างผู้ผลิตระบุไว้  โดยอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิตเป็นหลัก
  • อุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู่ครบ เช่น กล่อง คู่มือ สายไฟ CD ต่างๆ
  • สินค้าไม่มีรอย เช่น แตก ร้าว รอยขูด
  • หลังการสรุปตรวจสอบ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินภายใน 2 สัปดาห์
 
การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่  เนื่องจากพบความบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต
  • กรณีพบความผิดปกติ  ที่เกิดจากความบกพร่องของโรงงาน อาทิเช่น เปิดแล้วไฟไม่เข้า
  • ลูกค้าต้องแจ้งให้ฝ่าย เคลมสินค้าทราบ ทางแฟกซ์ 02-741-7844, 02-741-3939 (อัตโนมัต) หรือ ทาง email : support@reunion.co.th ภายใน 7 วัน นับจากสินค้าถึงมือลูกค้า
  • อุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู่ครบ เช่น กล่อง คู่มือ สายไฟ CD ต่างๆ
  • สภาพกล่อง ถุง โฟมกันกระแทก สิ่งบรรจุหีบห่อต้องอยู่ในสภาพ 95% เช่น กล่อง  ถุงพลาสติก  ต้องไม่ทะลุ ฉีกขาด 
 
การคืน เปลี่ยน ยึดถือเงื่อนไข นโยบายผู้ผลิตเป็นเกณฑ์  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยึ่งที่จะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้


ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม 2556